Всеукраїнське об’єднання «ЗАХИЩЕНА МЕДИЦИНА»
Допомога чекає!

Опитування
З яких питань Ви найчастіше звертаєтеся до юристів?
з ліцензування медичної практики
щодо підготовки до акредитації медичних закладів
щодо розв’язання конфліктів з пацієнтами
з інших питань
Голосувати  Результати

 

 
Відповіді на запитання

 

Куди краще подати скаргу щодо оскарження рішення МОЗ про анулювання ліцензії, та скільки ми маємо часу на оскарження? Чи можемо ми до розгляду нашої скарги продовжувати провадити медичну практику?

У Вас є два варіанта оскарження: у Експертно-апеляційній раді при Державній регуляторній службі України (надалі – ДРС) чи в Адміністративному суді. Щоб відповісти на питання, який із варіантів оскарження кращий у Вашому випадку, слід ознайомитися із переліком та змістом порушень Ліцензійних умов, які стали підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії.       

Відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 2 березня 2015 р. (із змінами і доповненнями), ліцензія вважається анульованою з дня, коли ліцензіат дізнався або повинен був дізнатися про анулювання ліцензії, у строк, не менший за один тиждень з дня прийняття органом ліцензування рішення про анулювання виданої йому ліцензії. П.п. 7. ст. 16 Закону передбачено, що рішення про анулювання ліцензії, прийняте на підставах, передбачених пунктами 1-3 частини другої цієї статті, набирає чинності з дня його прийняття. Крім того, п.п. 8. цієї ж статті визначено, що рішення про анулювання ліцензії, прийняте на підставах, передбачених пунктами 4-9 частини другої цієї статті, набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття. Якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії, встановленого частиною восьмою цієї статті, подає скаргу (апеляцію) в Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування (прим. при ДРС України), дія цього рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування (п. п. 9 ст. 16 Закону).

Аналогічне положення про строки оскарження передбачено й пунктом 8.1 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються, який був затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 лютого 2011 р. № 80 (зареєстровано у Мін’юсті України 26.05.2011 за № 634/19372). Тобто Ваш медичний заклад може продовжувати надавати медичні послуги до самого моменту розгляду Вашої скарги без хвилювання щодо застосування за це санкцій.

Для вирішення питання про оскарження рішень МОЗ України у судовому порядку необхідно звертається до відповідного адміністративного суду. У даному випадку це Окружний адміністративний суд м. Києва (за територією підсудності цього спору та розміщенням відповідача – МОЗ України).

Відповідно до статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то для звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк, який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.

Таким чином, законодавством встановлено місячний строк звернення до суду з моменту, коли позивачу (Вашому підприємству) стало відомо про прийняте органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії або рішення Експертно-апеляційної ради про незадоволення скарги підприємства. Тобто до суду можна звернутися й після невдалого оскарження у Експертно-апеляційній раді ДРС. Для того, щоб продовжувати медичну практику до винесення рішення судом, потрібно звернутися із клопотанням про призупинення дії рішення органу ліцензування до вирішення справи по суті. 

↓ Подробнее

Я проваджу медичну практику за номенклатурами лікарських спеціальностей «терапевтична стоматологія» та «ортопедична стоматологія» як приватний підприємець. Як я повинен оформити вивіску, щоб не порушити вимоги законодавства?

Постановою Кабінету Министеров України від 2 березня 2016 року № 285 були затверджені нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі — Ліцензійні умови або скорочено  ЛУ), які змінили багато вимоги, регламентовані попередніми ЛУ, затвердженими наказом Моз України від 2 лютого 2011 року № 49.

Підпунктом 1 пункту 13 діючих Ліцензійних умов передбачено, що фізична особа-підприємець повинен розмістити біля входу до будівлі, де він здійснює медичну практику, вивіску або інформаційну табличку із зазначенням:

  • прізвища, імені та по батькові фізичної особи-підприємця;
  • переліку медичних спеціальностей, за якими він здійснює медичну практику.

Приклад оформлення вивіски (інформаційної таблички):

                    «Фізична особа-підприємець Іванченко Олег Романович

                    Медична практика за номенклатурами лікарських спеціальностей:

                    «Терапевтична стоматологія»

                    «Ортопедична стоматологія»

Також біля входу в приміщення, в якому здійснюється медична практика, з метою інформування споживачів медичних послуг, рекомендується вказати режим роботи фізичної особи-підприємця. Така інформація може бути розміщена на двері або інформаційної табличці біля входу.

 

↓ Подробнее


Яндекс.Метрика